Svenska Fotbollförbundet

Fotbollen kom till Sverige från England runt 1870-talet och den organiserade tävlingsformen träde fram under 1890-talet. 1896 spelades det första svenska mästerskapet där Örgryte IS stod som vinnare. Det var det svenska idrottsförbundet som anordnade SM åren 1896-1903.

Svenska Fotbollförbundet

Vägen till Svenska fotbollförbundet

År 1901 bjöd Nordiskt Idrottslif in till möte för att diskutera organiseringen av den svenska fotbollen. Där man fattade beslut om arbetsordning och reglemente för en fotbollsadministration skulle ske. Den 6 maj 1902 bildas det Svenska Bollspelsförbundet och den 31 maj 1903 grundas det svenska riksidrottsförbundet. Under 1904 sker många förändringar inom den svenska idrottsrörelsen med många diskussioner mellan bollspelsförbundet och riksidrottsförbundet. Ett samarbete mellan de två var inte lätt att beslutat. Bollspelsförbundet förbjöd sina föreningar att delta i tävlingar som riksidrottsförbundet bjöd in till. Till slut lyckas de hitta en lösning till samarbetet genom att grunda det svenska fotbollförbundet. Det svenska bollspelsförbundet upplöstes två år senare 1906.  Det svenska Fotbollförbundet grundades den 18 december 1904. Förbundets uppgift är att administrera, främja fotbollen i Sverige och arbeta för en dopningsfri fotbollidrott, samt representera den svenska fotbollen utomlands. I Fotbollförbundet finns det 2997 föreningar och de har cirka en miljon medlemmar, där ungefär 600 000 aktiva fotbollsspelare. Fotbollförbundet är Sveriges största specialidrottsförbund och utgör en tredjedel av den samlade svenska idrottsrörelsens aktiviteter. Svenska fotbollsförbundet ska följa regler och stadgar från tre organisationer: Sveriges Riksidrottsförbund, Fédération Internationale de Football Association (FIFA) och Eropéennes de Football (UEFA). De ska även vara pådrivande och aktiva inom dessa tre organisationer.

Svenska Fotbollförbundets mål och arbete

Svenska Fotbollförbundets mål är bland annat att fotboll ska vara Sveriges ledande idrott. De ska se till att hålla samman elit och bredd. De ansvarar för att ha en ekonomi i balans. De har mål att A-landslagen ska kvalificera sig till de stora mästerskapen, från damlandslaget är även att nå medalj ett av målen. De arbetar med att alla föreningar inom fotbollförbundet ska vara väl fungerande med rätt utbildning och ledarskap. De vill att organisationen ska spegla samhällets mångfald och jobbar med att antalet utövare ska växa med hjälp av nya tävlingsformer samt ett ökat intresse från allmänheten. De arbetar även med att fotbollen ska vara hälsofrämjande och tillgänglig för alla som vill. Fotbollförbundet ser också att fotbollen ska vara den största publiksporten och öka antalet åskådare både på läktaren och i tv soffan.

Organisationen

Det svenska fotbollförbundet är uppdelat i bland annat sju kommittéer. Anläggningskommittén där frågor om energi och miljö för anläggningsområdet tas upp. De har ansvar för utvecklingen av arenor och andra anläggningar. Distrikt- och föreningskommittén ansvarar för frågor om föreningsärenden och utveckling, ledarförsörjning samt idrottslyftet mm. Domarkommittén uppgift är att tolka spelregler, rekrytering och utbildning av domare och andra frågor som rörs kring domare. Futsal- och beachsoccerkommittén ser till utvecklingen av idrotten i samråd med övriga berörda kommittéer och intresseorganisationer. Medicinsk kommitté driver och övervakar medicinska frågor, antidoping, skadeförebyggande arbeten. Den medicinska kommittén ansvarar även för idrottsforskning. Tävlingskommittén beslutar om spelarregistret och spelordningar, de ansvarar även för handläggningen av tävlingsärenden. Tävlingsutvecklingskommittén uppgifter är bland annat att ansvara för seriesammansättningar, tävlingsföreskrifter och bestämmelser inom tävling och representation.        Svenska Fotbollförbundets motto är: ”Fotboll, nationalsporten för alla överallt”.

Organisationen