Fighten om Stockholm

Hej och välkomna till vår sida där vi i en serie artiklar kommer att skriva om dom 3 stora idrottsföreningarna som finns i Stockholm och rivaliteten mellan dom som existerat ända sen deras verksamheter startades för mer än 100 år sedan. Rivaliteten mellan Hammarby, AIK och Djurgården är vida känd över hela Sverige inte bara i dom stora sporterna som fotboll och ishockey utan även i många andra sporter men hur började det hela? Förhoppningsvis kan vi få ett svar på detta under seriens gång så häng med på en tur in i historien om fighten om Stockholm.

Djurgårdens IF

För att ta reda på hur Djurgårdens Idrottsförening startade sin verksamhet behöver vi gå tillbaka till år 1891, detta år skulle den internationella festivalen i gymnastik hållas i Stockholm och en grupp ungdomar med John G Janson i spetsen hade under en tid arrangerat spontana tävlingar sinsemellan på bland annat hemmagjorda skidor på vintern, kapprodd med normala ekor på sommaren samt olika friidrottsgrenar som hopp, kast och löpning. John ansåg att dessa flitigt idrottande ungdomar skulle vara med på den stora idrottsfestivalen och kallade till ett möte på Alberget 4a (nuvarande Djurgårdsvägen 124) i stadsdelen Djurgårdstaden 12 mars 1891. Omkring 20 ungdomar kom till mötet och Djurgårdens idrottsförening bildades, inträdesavgiften bestämdes till 50 öre och månadsavgiften på 10 öre samt föreningen skulle bara vara för människor som bodde eller hade bott på djurgården men intresset från dom övriga boende på Djurgården var svalt och redan året efter fanns det ett intresse från stadsdelen Östermalm och stadgarna ändrades och alla var välkomna att gå med i föreningen.

Djurgårdens IF

Östermalm

På Östermalm fanns föreningen Stockholms östra idrottsklubb som också brottade med få medlemmar och i och med att djurgården ändrade stadgarna lades denna klubb ner och dom gick med i DIF och tillsammans arbetade man hårt för att få upp intresset i dom båda stadsdelarna, under några år fick man många nya medlemmar bland dom gamla ruckel husen som stod där på den tiden men rucklen revs ner och i stället byggdes många av dom östermalmshus som står där än idag och intresset för föreningen Djurgården svalnade för att sedan långsamt dö ut totalt. Efter att intresset för sport dog ut på Östermalm så började man leta medlemmar på andra ställen i Stockholmsområdet och många nya medlemmar kom till klubben från Södermalm.

Östermalm

Djurgården växte snabbt även om det fanns ett stort motstånd mot sport överlag i samhället på den tiden och det var inte ovanligt att den som sysslade med sport fick ofta höra att dom var idrottsidioter och sportfånar. Icke idrottande män, militärer och kvinnor fick inte vara medlemmar på den tiden med trots det hade föreningen över 100 medlemmar 1898 och på klubbmötena var diskussionerna mycket livliga och det var inte ovanligt att mötena slutade i fullt slagsmål. 1898 var även året som Djurgården började engagera sig i det svenska idrottsförbundet (numera svenska friidrottsförbundet) som hade bildats 1895. Det finns även en historia som säger att föreningen egentligen bildades redan under vintern 1889 – 1890 men det officiella året och datumet är det som nämnts ovan.